İTÜDERGİSİ/a, Cilt 1, Sayı 1 (2002)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Kentsel imge: İstanbul'dan bulgular

Handan DÜLGER TÜRKOĞLU

Özet


Yapısal çevresinin algılanması insan ve çevre ilişkilerinin incelenmesinde önemli bir araç olarak kabul edilmektedir. Çevresel algı kentsel çevrenin anlaşılması ve değerlendirilmesinde önemli bir rol oynar, yol ve yön bulmaya yardımcı olur, yönelme sağlar, deneyim kazandırır ve çevresel kalitenin artırılmasına katkıda bulunur. Kişilerin çevrelerini ne şekilde algıladıklarıyla ilgili araştırma sonuçları kentsel tasarım politikalarının geliştirilmesinde kullanılmaktadır. Bu çalışma, İstanbul için algısal imge ile ilgili bilgi toplama ve sonuçların tasarım sürecinde kullanılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada deneyimli anketçilerle rasgele olarak gerçekleştirilen 280 anket değerlendirilmiştir. Görüşülenlerden aynı zamanda toplanma alanları, sıra dışı yapılar ve yöreler, önemli akslar ve sınırları işaretleyebilecekleri bir harita çizmeleri de istenmiştir. Araştırmanın sonuçları tasarım kararlarının geliştirilmesinde kullanılmak amacıyla değerlendirilmektedir.


Tam Metin: PDF