İTÜDERGİSİ/a, Cilt 1, Sayı 1 (2002)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Yeni bir toplu konut yerleşmesinde "güvenlik duygusunun" değerlendirilmesi

Suat APAK, Gökhan ÜLKEN, Alper ÜNLÜ

Özet


Güvenlik duygusu sosyo-kültürel farklılıkların bulunduğu kentsel alanlarda suç korkusuyla ilişkili bir problem konusudur. Bu makalede planlama ve tasarım parametresi olarak güvenlik duygusu, İstanbul’un Asya yakasındaki Ataşehir adı verilen toplu konut alanında incelenmiştir. Bu makalenin amacı mahremiyet bölgeleri ve yerleşim konumlarına dayalı olarak kullanıcı duygularındaki değişimleri saptamaktır. Güvenlik duygusunun değerlendirilmesi konut bölgesindeki suç sıklığı, sirkülasyon alanlarının bütünleşme değeri ve kullanıcıların suça karşı tepkileri gibi belirleyicilere dayalıdır. Konut konumları ile güvenlik duygusu arasında geceye ve gündüze göre kuvvetli ilişkilerin olduğu saptanmıştır. Diğer bir bağıntıysa, güvenlik duygusuyla mekansal bütünleşme arasındadır. Güvenlik duygusu ayrık alanlarda yaşayan kullanıcılar için daha düşük olarak bulunmuştur. Diğer yandan bu araştırma bölgeler ve dolaşım alanlarının bütünleşme/derinlik değerleri arasında ilişkiler olduğunu ortaya koymaktadır.


Tam Metin: PDF