İTÜDERGİSİ/a, Cilt 2, Sayı 1 (2003)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Tasarım sürecinde kavram

Nilgün KÖMÜRCÜOĞLU TURAN, Nur Esin ALTAŞ

Özet


Bu çalışmayı, tasarım sürecinde bilişsel yeti olarak kavramın, tasarım stüdyosu öğrencileri üzerindeki etkisini anlayabilmek amacıyla yapılan görgül (ampirik) bir araştırma oluşturmaktadır. Sınanan iki hipotez: 1. Tasarıma kavramla ya da tasarım öncesi biçimle başlayan öğrenciler, tasarımı daha kolay geliştirebilmekte ve tasarıma kavramla başlamayanlara göre daha başarılı olmaktadır. 2. Tasarımcının kendisinin türettiği kavram ve tasarım öncesi biçimler, tasarımcıya başkası tarafından verilenden daha başarılı olmaktadır. Olağan stüdyo işleyişini hiç değiştirmeden ve öğrencilerin haberi olmadan yapılan bu çalışmadan amaç, tasarımın başlangıcından sonuna değin öğrencinin tasarım için bir kavram ya da ana düşünceyle çalışıp çalışmadığına bakmak ve bunun son ürünün değerlendirmesiyle bir bağlılaşımı olup olmadığını görebilmektir. Sınanan iki hipotez de istatistiksel olarak doğrulanmıştır.


Tam Metin: PDF