Cilt 8, Sayı 1 (2009)

İçindekiler

MAKALE

Cephe kaplama malzemelerinin simgesel anlamı, bir değerlendirme çalışması PDF
Onur ERMAN, Gülden AYALP
Avlu içi hava akımlarına bina cephesi açıklıklarının etkisi PDF
Vildan OK, Enes YAŞA, Mustafa ÖZGÜNLER
Gölgeleme elemanlarının rüzgar üstü bina yüzeyindeki basınç katsayılarına etkileri PDF
Vildan OK, Murat ÇAKAN, Mustafa ÖZGÜNLER, Levent KAVURMACIOĞLU
Tarihi bir kentin değişimi: Erzurum kenti PDF
Ömer ATABEYOĞLU, Hilal TURGUT, Pervin YEŞİL, Hasan YILMAZ

İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI

Popüler kültürün kentsel söylem oluşturmadaki etkisi PDF
Funda UZ SÖNMEZ, Atilla YÜCEL, Belkıs ULUOĞLU
İstanbul Tarihi Yarımadası'nda Tanzimat dönemi idari yapıları PDF
Gözde ÇELİK, Zeynep KUBAN
Perlitin puzolanik aktivitesi PDF
Ülger BULUT, Leyla TANAÇAN
Endüstri ürünleri tasarımında strüktür PDF
Demet GÜNAL ERTAŞ, Nigan BAYAZIT

İTÜ'DE TAMAMLANAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

İlköğretim dersliklerinin görsel konfor açısından incelenmesi ve değerlendirilmesi PDF
Alpin KÖKNEL YENER, Rana KUTLU GÜVENKAYA, Feride ŞENER
Arazi ve arsa düzenlemesi yöntemi ve uluslar arası çerçevede etkin uygulanabilirliği PDF
Şevkiye Şence TÜRK
İstanbul'da yapılaşma yoğunluğu - yaşanabilir alan ilişkisi PDF
Fulin BÖLEN, Handan Dülger TÜRKOĞLU, Funda YİRMİBEŞOĞLU


ISSN: 1307-1645