Yazar Detayları

YAMAN, Hakan

  • Cilt 6, Sayı 1 (2007) - İTÜ'DE TAMAMLANAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
    İstanbul'da deprem odaklı dönüşüm projesinin ana bileşenlerinin analizi: İETT Blokları örneği
    Özet  PDF
  • Cilt 9, Sayı 1 (2010) - İTÜ'DE TAMAMLANAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
    Türkiye'de farklı iklim bölgelerindeki konut birimleri için enerji ve maliyet etkin pencere seçim modeli - HiPerWin
    Özet  PDF


ISSN: 1307-1645