Başlık indeksini tarayın


 
Sayı Başlık
 
Cilt 2, Sayı 1 (2004) 1,8-diketonlardan halka kapama reaksiyonuyla BEDT-TTF türevlerinin sentezi Özet   PDF
Figen TÜRKSOY, Ümit TUNCA, Turan ÖZTÜRK
 
Cilt 6, Sayı 1 (2008) 2-Hidroksietilamino propilen glikol fonksiyonlu polimerik reçine ile borun seçimli ekstraksiyonu Özet   PDF
Mustafa GAZİ, Niyazi BIÇAK
 
Cilt 2, Sayı 1 (2004) 3'-N-Tiyokarbamat paklitaksel türevlerinin sentezi ve biyolojik aktivite çalışmaları Özet   PDF
Bekir KARLIĞA, Naciye TALINLI
 
Cilt 1, Sayı 1 (2002) Akrilamid varlığında pirol oligomerlerinin spektroelektrokimyası Özet   PDF
Gürsel SÖNMEZ, A. Sezai SARAÇ
 
Cilt 7, Sayı 1 (2009) Akrilik asit - akrilamit kopolimerizasyon kinetiğinin bilgisayarla sürekli izlenmesi Özet   PDF
Ahmet PARIL, Huceste ÇATALGİL-GİZ
 
Cilt 3, Sayı 1 (2005) Alkil ftalodinitril türevlerinin sentezi ve ftalosiyaninlerinin hazırlanması Özet   PDF
Hatice AKIN DİNÇER, Makbule BURKUT KOÇA, Esin HAMURYUDAN
 
Cilt 3, Sayı 1 (2005) Alopecosa fabrilis (Clerck, 1757) (Araneae, Lycosidae) örümceğinin zehir bezi ve zehiri üzerine bir çalışma Özet   PDF
Meltem MARAŞ, Kültiğin ÇAVUŞOĞLU, Abdullah BAYRAM
 
Cilt 8, Sayı 1 (2010) Amorf ferromanyetik tellerde mıknatıslanma süreçleri Özet   PDF
Muzaffer ERDOĞAN, Orhan KAMER
 
Cilt 6, Sayı 1 (2008) Apium graveolens Linn. (Apiaceae) tohumu uçucu yağının kimyasal bileşimi ve in vitro antioksidan aktivitesi Özet   PDF
Serap ŞAHİN BAŞAK, Ferda CANDAN
 
Cilt 7, Sayı 1 (2009) Atık lastik ile bakırın ayrılması ve ön-zenginleştirilmesi Özet   PDF
Ferah ÇALIŞIR, Süleyman AKMAN
 
Cilt 6, Sayı 1 (2008) Atom Transfer Radikal Polimerizasyon'da aktif bakır (I) kompleks katalizinin reaksiyon ortamında üretilmesi Özet   PDF
Hümeyra MERT BALABAN, Gürkan HIZAL
 
Cilt 2, Sayı 1 (2004) ATRP yöntemi ile tasarlanmış polistiren makrofotobaşlatıcıların sentezi Özet   PDF
Mustafa DEĞİRMENCİ, Yusuf YAĞCI
 
Cilt 1, Sayı 1 (2002) Bakır buharı termiyonik vakum ark deşarjın karakteristikleri Özet   PDF
Tamer AKAN
 
Cilt 3, Sayı 1 (2005) Bazı metal katyonlarının, sodyum trimetafosfat ortamında ayrılmalarının iyon değiştirici kromatografi ile incelenmesi Özet   PDF
Halil DEMİR, Ayçiçek AKSELİ
 
Cilt 6, Sayı 1 (2008) Bifenil sübstitüentler içeren ftalosiyaninler Özet   PDF
Ayfer KALKAN, Zehra ALTUNTAŞ BAYIR
 
Cilt 7, Sayı 1 (2009) Bilgisayarlı hesaplama yöntemleri ile beş boyutlu uzayzamanlarda dalga denklemlerinin incelenmesi Özet   PDF
Tolga BİRKANDAN, Mahmut HORTAÇSU
 
Cilt 6, Sayı 1 (2008) Bir vektör Gürsey modelinin renormalizasyon grubu analizi Özet   PDF
Ferhat TAŞKIN, Mahmut HORTAÇSU
 
Cilt 4, Sayı 1 (2006) Birlikte kompakt operatör ailelerinin değişmez altuzayları üzerine Özet   PDF
Tunç MISIRLIOĞLU, Şafak ALPAY
 
Cilt 7, Sayı 1 (2009) Blok Krylov metotlarının yüksek başarımlı uygulanması Özet   PDF
Ali DİNLER, Kamil ORUÇOĞLU
 
Cilt 5, Sayı 1 (2007) Bose-Einstein yoğuşuk maddesinde optik bilgi kapasitesinin arttırılması Özet   PDF
Devrim TARHAN, Nazmi POSTACIOĞLU, Özgür MÜSTECAPLIOĞLU
 
Cilt 3, Sayı 1 (2005) Camsı geçiş civarında kritik üslerin çalışılması; zaman ayrımlı floresans çalışma Özet   PDF
Demet KAYA, Önder PEKCAN
 
Cilt 4, Sayı 1 (2006) Çok yönlü frekans tablolarının analizi üzerine bir çalışma Özet   PDF
Hülya OLMUŞ
 
Cilt 3, Sayı 1 (2005) Çözelti içinde çapraz bağlanabilen poli(izobutilen) esaslı jeller Özet   PDF
Selda DURMAZ SEZGİNGİL, Oğuz OKAY
 
Cilt 7, Sayı 1 (2009) Doğrusal ve çapraz bağlı N-izopropilakrilamit/ Monoitakonat kopolimerleri Özet   PDF
Yalçın YILDIZ, Nurseli UYANIK, Candan ERBİL
 
Cilt 4, Sayı 1 (2006) Elastik bir ortamda dalga yayılımı: Genelleştirilmiş Davey- Stewartson denklemleri Özet   PDF
Ceni BABAOĞLU, Saadet ERBAY
 
Toplam 92 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 > >> 


ISSN: 1307-1661