İTÜDERGİSİ/e

su kirlenmesi kontrolü

su kirlenmesi kontrolü

Cilt 21, Sayı 2 (2011)

İçindekiler

İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI

Mevsimsel nüfus değişiklikleri ve atıksu yönetimi üzerine bir inceleme PDF
Ayşegül ATACAN ÖĞÜT, Bilsen BELER BAYKAL, Cumali KINACI
Karışık karbon kaynağı ortamının nişasta giderim performansı ve bakteriyel kompozisyon üzerine etkisi PDF
Aslı Seyhan ÇIĞGIN, Mauro MAJONE, Derin ORHON
Alüminyum yüzey işleme endüstrisi proses atıksularından elektrokoagülasyon yöntemiyle florür giderimi PDF
Beyza SAMUK, Işık KABDAŞLI, Mehmet KARPUZCU
Karma bir balast suyu arıtım sistemi ve elektrokimyasal teknoloji PDF
Ceren BİLGİN GÜNEY, Fatma YONSEL
Mikrobiyel yakıt hücresinde Shewanella putrefaciens tarafından organik atıklardan elektrik üretimi PDF
Sevil AKTAN, Emine UBAY ÇOKGÖR, Fahrettin GÜCİN
Benzo[a]anthracene'nin aktif çamur üzerine kronik etkisinin respirometrik incelenmesi PDF
Serden BAŞAK, Emine ÇOKGÖR, Derin ORHON

MAKALE

Endokrin bozucu dimetil fitalatın elektrokoagülasyon ve elektrokoagülasyon/Fenton prosesleri ile arıtımı PDF
Burçin COŞKUN, Tuğba ÖLMEZ HANCI, Işık KABDAŞLI, Olcay TÜNAY
Çift tabakalı filtreler: Türkiye şartlarına uygun bir tasarım ve değerlendirme PDF
Elif SOYER, Ömer AKGİRAY, Nursen ÖZ ELDEM, Ahmet Mete SAATÇI


ISSN: 1307-203X