İTÜDERGİSİ/a, Cilt 8, Sayı 1 (2009)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Cephe kaplama malzemelerinin simgesel anlamı, bir değerlendirme çalışması

Onur ERMAN, Gülden AYALP

Özet


Yapılaşmış çevrenin anlamı üzerine odaklanan pek çok çalışma yapının kendisine ait unsurlarla anlam ilettiğini göstermektedir. Sözü edilen çalışmalar yapının biçimi, büyüklüğü, rengi, mimari tarzı gibi unsurlarına dayanarak yapının anlamını sorgulamaya çalışmıştır. Bu çalışma ise; mimari yapısal çevrenin biçimlendirilmesinde kullanılan ve anlam ilettiği düşünülen malzemenin simgesel anlamı üzerine odaklanmaktadır. Cephe kaplaması olarak kullanılan malzemelerin işlevden bağımsız, kendi başına ilettiği anlam ile bir işleve bağlı olarak biçimlenmiş bir yapıda kullanılması durumunda ilettiği anlamların belirlenmesi ve karşılaştırılması bu çalışmanın konusudur. Bu kapsamda; malzemenin her iki durumda ilettiği anlamlar saptanmış, böylece malzemenin işlevsel bir yapıda kullanılması durumunda anlamının değişip değişmeyeceği sorgulanmıştır. Anlamın değişmesi konusunda yapılacak karşılaştırma için yaygın bir işlev olması ve kullanıcısının kimliğini yansıttığı görüşünden yola çıkarak konut tercih edilmiştir. Malzemelerin uygulandığı konut görüntüleri inşa edilmiş örnekler yerine simulasyonla elde edilmiştir. Böylelikle deneklerin görüntülerde konutun biçim ve büyüklüğü, mimari tarzı gibi konulardan etkilenerek yorum yapması engellenmeye çalışılmıştır. Uygulama için taş, ahşap, sıva, tuğla ve kompozit malzeme seçilmiştir. Konutta kullanılan malzemelerin anlamı, deneklerin konutun varsayılan kullanıcısı hakkında ilettiğini düşündükleri anlamlara dayanarak bulunmuş ve malzemenin işlevden bağımsız ilettiği anlamlarla karşılaştırılmıştır. Uygulama çalışmasından elde edilen sonuçlar seçilen malzemelere göre anlamın hangi yönde değiştiğini gösterirken; malzemelerin ilettikleri anlama dayanarak kullanılabileceği işlev tiplerinin de neler olabileceği konusunda da bilgiler vermektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Simgesel anlam, cephe kaplama malzemesi, konut.


Tam Metin: PDF