İTÜDERGİSİ/a, Cilt 6, Sayı 2 (2007)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Ofis binalarının eskimelerini geciktirecek yöntemler: Gerekli fiziksel değişikliğin boyutu

Işılay CİVAN, Heyecan GİRİTLİ

Özet


Özet

 

Ofis binaları, işletmelerin rekabetsel avantajlarını koruyabilmelerini sağlayan en önemli firma kaynaklarından biridir. Etkin ve efektif bina işletmesi/yönetimi, işletmeler için yüksek verimde çalışan personel, dolayısıyla minimum maliyet ve maksimum kazanç demektir. Ofis binaları, minimum 50-60 yıllık bir süre için inşa edilirler. İlk 15-20 yıllık süre kapsamında ise tasarlandıkları fonksiyona hizmet vermeleri beklenir. Ancak, teknolojik gelişmelerdeki hızlı değişim sebebiyle, günümüzde 20, 10, hatta beş yıllık ofis binaları dahi eskime tehlikesi ile karşı karşıya kalabilmektedirler. Ofis binalarının fonksiyonel eskimeden korunması, değişim ve yeniliklere uyumu, organizasyonel bazda işletmelerin de öngörülebilir ve azaltılabilir yüksek maliyetlerden korunmalarını sağlar. Ofis binalarının temel görevi olan organizasyon çalışanlarını işletmenin amaçları doğrultusunda destekleme görevini en iyi şekilde yerine getirebilmesi ancak, değişim ve yeniliklere uyumlu olacak şekilde işletilmesi ile mümkündür. Tüm bunlar göz önüne alındığında işletmelerin sahip oldukları yada kiraladıkları binalarının, işletmenin başarısında çok önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Bu sebeple, bu çalışmada, çeşitli firmaların zamanla binalarında yaşadıkları problemlere ilişkin alternatif çözümlerin neler olabileceği araştırılmış ve her bir alternatif için gerekli fiziksel değişiklikler yaşa bağlı olarak tanımlanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın bulguları toplamda fiziksel değişiklik gereksiniminin boyutunun ofise dönüştürme kararı için en yüksek, renovasyon kararı için ise en düşük olduğunu göstermektedir. Ayrıca, binaların yaşları ilerledikçe fiziksel değişiklik iş gruplarından restorasyon türü işlere gereksinimlerinin sabit kaldığı, yeni inşaat türü işlere gereksinimlerinin azaldığı, bina dışı işlere gereksinimlerinin ise arttığı gözlenmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Bina işletmesi, eskime, yeniden kullanım, renovasyon.


Tam Metin: PDF