Cilt 6, Sayı 2 (2007)

İçindekiler

İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI

Yapı üretiminde tasarım kalitesini yükseltmeye yönelik bir modelin kavramsal yapısı ve bileşenleri PDF
Gamze ÖZKAPTAN ALPTEKİN, Alaattin KANOĞLU
Ofis binalarının eskimelerini geciktirecek yöntemler: Gerekli fiziksel değişikliğin boyutu PDF
Işılay CİVAN, Heyecan GİRİTLİ
Yapılı çevre üzerinden mimarlık bilgisinin üretilmesi:Eleştirel bir değerlendirme PDF
Sema SERİM, Alper ÜNLÜ
İstanbul'da deprem riski analizi PDF
Seda KUNDAK, Handan TÜRKOĞLU
Bir erken Cumhuriyet modernist mimarı: Seyfi Arkan PDF
Yasemin GÜREL, Atilla YÜCEL

İTÜ'DE TAMAMLANAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Yabancı yatırımların yerseçimini etkileyen faktörler: Türkiye örneği PDF
Lale BERKÖZ, Şevkiye Şence TÜRK


ISSN: 1307-1645