Başlık indeksini tarayın


 
Sayı Başlık
 
Cilt 7, Sayı 1 (2009) Spin(7) holonomisine sahip warped çarpım manifoldlarının genelleştirilmesi Özet   PDF
Selman UĞUZ, Ayşe H. BİLGE
 
Cilt 1, Sayı 1 (2002) Standart ve gözenekli WO3 filmlerin hazırlanması ve kıyaslanması Özet   PDF
Esra ÖZKAN ZAYİM, Fatma Z. TEPEHAN
 
Cilt 4, Sayı 1 (2006) Statik ışık saçınım tekniği ile poliakrilamid jellerinde inhomojenitenin incelenmesi Özet   PDF
Mine YENER KIZILAY, Oğuz OKAY
 
Cilt 1, Sayı 1 (2002) Süpersimetrik alan teorileri ve kohomoloji Özet   PDF
S. Kayhan ÜLKER, Mahmut HORTAÇSU
 
Cilt 2, Sayı 1 (2004) Tabakalı elastik bir yarım uzayda nonlineer Rayleigh dalgalarının yayılması Özet   PDF
Semra AHMETOLAN, Mevlüt TEYMÜR
 
Cilt 7, Sayı 1 (2009) Tantalum oksit katkılı vanadyum oksit ince filmlerin özellikleri Özet   PDF
İbrahim TÜRHAN, Galip G. TEPEHAN
 
Cilt 5, Sayı 1 (2007) Titanyum dioksit katkılı niobyum pentoksit filmlerin optik, yapısal ve elektrokromik özellikleri Özet   PDF
Esat PEHLİVAN, Galip G. TEPEHAN
 
Cilt 7, Sayı 1 (2009) Titanyum dioksit ve çinko oksitten yansıtmayıcı filtre üretimi Özet   PDF
Durşen SAYGIN HINCZEWSKI, Fatma Z. TEPEHAN
 
Cilt 4, Sayı 1 (2006) Tulyum katkılı florotelürit optik camların termal mikroyapısal ve spektroskopik özellikleri Özet   PDF
İdris KABALCI, Gönül ÖZEN, Alphan SENNAROĞLU
 
Cilt 3, Sayı 1 (2005) UV-cured polimerik filmlerde perkolasyon kümelerinin çözünmesi; floresans çalışması Özet   PDF
Şaziye UĞUR, Önder PEKCAN
 
Cilt 8, Sayı 1 (2010) Uzun dalga-kısa dalga etkileşim denklemleri için yalnız dalgaların varlığı Özet   PDF
Handan BORLUK, Hüsnü Ata ERBAY, Saadet ERBAY
 
Cilt 3, Sayı 1 (2005) Vitamin-mineral tabletlerde manganın katı örnekleyici GFAAS ile doğrudan analizi Özet   PDF
Nihat COŞKUN, Süleyman AKMAN
 
Cilt 8, Sayı 1 (2010) Yeni kuaterner azaftalosiyaninlerin sentez ve çözelti çalışmaları Özet   PDF
Rabia Zeynep USLU KOBAK, Ahmet GÜL
 
Cilt 2, Sayı 1 (2004) Yeni porfirazinlerin sentezi ve özelliklerinin incelenmesi Özet   PDF
Behice Şebnem SESALAN, Ahmet GÜL
 
Cilt 7, Sayı 1 (2009) Yeni, suda çözünür kobalt(II)ftalosiyaninin spektroelektro- kimyasal ve elektrokatalitik davranışlarının incelenmesi Özet   PDF
Sönmez ARSLAN, İsmail YILMAZ
 
Cilt 7, Sayı 1 (2009) YFT ile halkalaşma reaksiyon mekanizmalarının incelenmesi Özet   PDF
Mehmet Ali ÇELİK, Mine YURTSEVER
 
Cilt 7, Sayı 1 (2009) ZnO ince filmlerin optik ve yapısal özelliklerine ısıl işlem sıcaklığının etkisi Özet   PDF
İdris SORAR, Fatma Z. TEPEHAN
 
Toplam 92 ögeden 76 - 92 arası << < 1 2 3 4 


ISSN: 1307-1661