Başlık indeksini tarayın


 
Sayı Başlık
 
Cilt 1, Sayı 1 (2002) Escherichia coli penisilin asilazının CMC konjugasyonuyla pH stabilizasyonu Özet   PDF
Dilek COŞKUNER ÖZTÜRK, Altan ERARSLAN, Dilek KAZAN
 
Cilt 3, Sayı 1 (2005) Fotopolimerizasyon yöntemiyle çaprazbağlı ve aşı kopolimerler hazırlanması Özet   PDF
Ali Ekrem MÜFTÜOĞLU, Yusuf YAĞCI
 
Cilt 1, Sayı 1 (2002) Gama ışınları ile ışınlanmış kurşun-alkali-silika camın dozimetrik kullanımı Özet   PDF
Nilgün DOĞAN BAYDOĞAN, A. Beril TUĞRUL
 
Cilt 5, Sayı 1 (2007) Genelleştirilmiş Davey-Stewartson sistemi için iki yeni sonuç Özet   PDF
Gülçin M. MUSLU, Hüsnü A. ERBAY, Alp EDEN
 
Cilt 6, Sayı 1 (2008) GFAAS ile bizmut tayininde girişim mekanizmalarının incelenmesi Özet   PDF
Nilgün TOKMAN, Süleyman AKMAN
 
Cilt 4, Sayı 1 (2006) Gözenekli ortamlarda taşınım olayı Özet   PDF
A. Cihat BAYTAŞ
 
Cilt 3, Sayı 1 (2005) Hacimli esterik sübstitüentler içeren ftalosiyaninler Özet   PDF
M. Kasım ŞENER, Makbule BURKUT KOÇAK, Ali CİHAN
 
Cilt 3, Sayı 1 (2005) Hepdoğruluk problemi: Önerme mantığı ifadelerinin iki boyutlu biçimlere dönüştürülmesi Özet   PDF
Lokman KOLUKISA
 
Cilt 3, Sayı 1 (2005) Heterofonksiyonel poli(etilen oksit) makromonomerlerin sentezi ve karakterizasyonu Özet   PDF
Faruk YILMAZ, Yusuf YAĞCI
 
Cilt 8, Sayı 1 (2010) Hızlı şişen makrogözenekli hidrojellerin donmuş çözeltilerden elde edilmesi Özet   PDF
Mehmet Murat ÖZMEN, Oğuz OKAY
 
Cilt 5, Sayı 1 (2007) İçerik-temelli ağlar üzerinde analitik hesaplar Özet   PDF
Duygu BALCAN, Ayşe ERZAN
 
Cilt 6, Sayı 1 (2008) II. tip serbest radikal fotopolimerizasyonunda poli(etilen oksit)'in hidrojen verici olarak kullanılması Özet   PDF
Mehmet Atilla TAŞDELEN, Yusuf YAĞCI
 
Cilt 2, Sayı 1 (2004) İndolün tiyofen ile elektrokimyasal kopolimerizasyonu Özet   PDF
Şerife ÖZKARA, Sezai SARAÇ, Esma SEZER
 
Cilt 8, Sayı 1 (2010) Iota karagenan jellerinde şişme kinetiği: Floresans çalışma Özet   PDF
Özlem TARI İLGİN, Önder PEKCAN
 
Cilt 2, Sayı 1 (2004) İyi çözücü içerisinde kopolimer jellerinin şişmesi; zaman ayrımlı floresans çalışma Özet   PDF
Matem ERDOĞAN, Önder PEKCAN
 
Cilt 6, Sayı 1 (2008) Karbazol içerikli kopolimerlerin elektrokimyasal karakterizasyonu ve sensör davranışları Özet   PDF
Murat ATEŞ, A.Sezai SARAÇ
 
Cilt 5, Sayı 1 (2007) Karbazol ve 3, 4 etilendioksitiyofen komonomerlerinin sentezi ve karbon fiber üzerinde elektropolimerizasyonu Özet   PDF
Elif ALTÜRK PARLAK, A. Sezai SARAÇ
 
Cilt 8, Sayı 1 (2010) Katı yüzeylere özgül bağlanan peptidlerin moleküler karakterizasyonu Özet   PDF
Urartu Özgür Şafak ŞEKER, Candan TAMER, Mehmet SARIKAYA
 
Cilt 5, Sayı 1 (2007) Kendine eş operatör fonksiyonlar için Riesz bazı ve özdeğer problemleri Özet   PDF
Nurhan ÇOLAKOĞLU, Mahir HASANOV
 
Cilt 7, Sayı 1 (2009) Kil/Kitosan ve Organokil/Kitosan nanokompozitlerinin üretimi ve karakterizasyonu Özet   PDF
Ebru GÜNİSTER CANBAZ, Nurfer GÜNGÖR
 
Cilt 6, Sayı 1 (2008) Komposizyon kaymasının kopolielektrolitin yapısına ve özelliklerine etkileri Özet   PDF
Didem SÜNBÜL, Ahmet GİZ
 
Cilt 4, Sayı 1 (2006) Komütatif olmayan alan kuramlarında dualite Özet   PDF
Barış YAPIŞKAN, Ömer F. DAYI
 
Cilt 4, Sayı 1 (2006) Kontrollü polimerizasyon metotlarıyla farklı kollu yıldız polimer sentezi Özet   PDF
Tuba ERDOĞAN BEDRİ, Ümit TUNCA
 
Cilt 4, Sayı 1 (2006) Kontrollü polimerizasyon ve çapraz eşleşme metodlarıyla poli(p-fenilen) sentezi Özet   PDF
Seda YURTERİ, Yusuf YAĞCI
 
Cilt 7, Sayı 1 (2009) Kumarin taç eterlerin katyon bağlama özelliklerinin yoğunluk fonksiyoneli teorisi ile incelenmesi Özet   PDF
E. Esra TİFTİKÇİ, Mine YURTSEVER
 
Toplam 92 ögeden 26 - 50 arası << < 1 2 3 4 > >> 


ISSN: 1307-1661