Yazar Detayları

ÜNLÜ, Alper

 • Cilt 8, Sayı 2 (2009) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Türkiye'de afet sonrası kalıcı konutlarda esneklik kavramının değerlendirilmesi
  Özet  PDF
 • Cilt 8, Sayı 2 (2009) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Uçhisar 'Tepe Yerleşmesi' konut morfolojisinde psiko-sosyal alan etkisi ve dizimsel analizi
  Özet  PDF
 • Cilt 7, Sayı 1 (2008) - İTÜ'DE TAMAMLANAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
  Acil durumlarda hastane sirkülasyon sistemlerinin performansı için bir model
  Özet  PDF
 • Cilt 6, Sayı 2 (2007) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Yapılı çevre üzerinden mimarlık bilgisinin üretilmesi:Eleştirel bir değerlendirme
  Özet  PDF
 • Cilt 5, Sayı 2 (2006): Kısım 1 - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Afet konutlarında tasarım değerlendirmesi: Afyon-Dinar örneği
  Özet  PDF
 • Cilt 1, Sayı 1 (2002) - MAKALE
  Yeni bir toplu konut yerleşmesinde "güvenlik duygusunun" değerlendirilmesi
  Özet  PDF
 • Cilt 2, Sayı 1 (2003) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Konutlarda mekansal dizin verilerinin mekan tercihleri ile ilişkisi
  Özet  PDF
 • Cilt 9, Sayı 1 (2010) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Afet sonrası yeniden yapılanma sürecinde yer değiştirme ve yere bağlılığın değerlendirilmesi: Düzce örneği
  Özet  PDF
 • Cilt 10, Sayı 1 (2011) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Mağaza yerleşim düzeninin tüketici davranışına etkileri: Bir teknomarket örneği
  Özet  PDF


ISSN: 1307-1645