Başlık indeksini tarayın


 
Sayı Başlık
 
Cilt 9, Sayı 1 (2010) Tasarımda ilk kavramlar üzerine bütünsel bir model Özet   PDF
Ahmet Zeki TURAN, Nigan BAYAZIT
 
Cilt 3, Sayı 1 (2004) Tasarımı keşfetme: tasarım araştırmalarının kırk yılı Özet   PDF
Nigan BAYAZIT
 
Cilt 9, Sayı 2 (2010) Tasarlama eyleminin tasarım araçları modeli üzerinden bir okuması Özet   PDF
Sait Ali KÖKNAR, Arzu ERDEM
 
Cilt 5, Sayı 2 (2006): Kısım 1 Tatil amaçlı konaklama tesislerinde zamana bağlı değişim Özet   PDF
Sedef ALTUN, Mine İNCEOĞLU
 
Cilt 2, Sayı 1 (2003) Tatil köylerinin okunabilirliğinde çevre işaretlerinin rolü Özet   PDF
Ömer EREM, Uğur ERKMAN
 
Cilt 5, Sayı 2 (2006): Kısım 1 Teknolojik yenilik üzerine kalitatif bir araştırma deneyimi Özet   PDF
Emrah ACAR, Yıldız SEY
 
Cilt 4, Sayı 1 (2005) Tekstil sanayi yerleşmelerinde kuruluş yeri belirleyicileri Özet   PDF
Abdelhak ACIDI, İsmet KILINÇASLAN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2002) Toplu konut alanlarında simgesel performans sorunu Özet   PDF
Onur KARAGENÇ, S. Mete ÜNÜGÜR
 
Cilt 9, Sayı 2 (2010) Toplu konut üretiminde kullanıcı tatmini yönelimli bir veri toplama modeli: Kalite Fonksiyon Yayılımı Özet   PDF
Yeliz OLCAY, Nur ESİN
 
Cilt 4, Sayı 2 (2005) Türk inşaat endüstrisinde iş değerleriyle ilgili kültürel profil Özet   PDF
İlknur AKINER, Nur ESİN, Heyecan GİRİTLİ
 
Cilt 5, Sayı 2 (2006): Kısım 1 Türk sarıçamından lamine ahşap kirişlerin mekanik özellikleri Özet   PDF
Rengin BECEREN ÖZTÜRK, Nihal ARIOĞLU
 
Cilt 3, Sayı 1 (2004) Türkiye'de "Devlet Konutu"nun dünü, bugünü, yarını Özet   PDF
Yasemin ALKIŞER, Hülya YÜREKLİ
 
Cilt 8, Sayı 2 (2009) Türkiye'de afet sonrası kalıcı konutlarda esneklik kavramının değerlendirilmesi Özet   PDF
Esin İNAL, Alper ÜNLÜ
 
Cilt 9, Sayı 1 (2010) Türkiye'de farklı iklim bölgelerindeki konut birimleri için enerji ve maliyet etkin pencere seçim modeli - HiPerWin Özet   PDF
Aslıhan TAVİL, Hakan YAMAN, İkbal ÇETİNER, Kevser COŞKUN
 
Cilt 9, Sayı 2 (2010) Türkiye'de il ve bölgelerin rekabet gücü analizi Özet   PDF
Ayşe Nur ALBAYRAK, Gülden ERKUT
 
Cilt 2, Sayı 1 (2003) Türkiye'de kentlerin sosyal ve ekonomik göstergeleri arasındaki ilişki Özet   PDF
Kenan GÖÇER, Hale ÇIRACI
 
Cilt 2, Sayı 1 (2003) Türkiye'de şehir yenilemenin uygulanabilirliği üzerine düşünceler Özet   PDF
Pelin Pınar ÖZDEN, Ayşe Sema KUBAT
 
Cilt 9, Sayı 1 (2010) Türkiye'de yerleşim birimlerinin büyüklük dağılımı ve merkezî yerlerin nüfuslarındaki değişim Özet   PDF
Sinan ZEYNELOĞLU, Vedia DÖKMECİ
 
Cilt 6, Sayı 1 (2007) Türkiye'deki ilçelerin kentleşme derecelerine göre il olma potansiyellerinin değerlendirilmesi Özet   PDF
Gökçen KILINÇ, Nuran ZEREN GÜLERSOY
 
Cilt 6, Sayı 1 (2007) Türkiye'deki ilçelerin kentleşme derecelerine göre il olma potansiyellerinin değerlendirilmesi Özet   PDF
Gökçen KILINÇ, Nuran ZEREN GÜLERSOY
 
Cilt 9, Sayı 2 (2010) Türkiye'nin kırsal yapısı: AB düzeyinde bir karşılaştırma Özet   PDF
Aliye Ahu GÜLÜMSER, Tüzin BAYCAN LEVENT, Peter NIJKAMP
 
Cilt 5, Sayı 1 (2006) Türkiye?de kentsel sit alanlarının planlanması için bir sistem önerisi Özet   PDF
Ceyhan YÜCEL, Nuran ZEREN GÜLERSOY
 
Cilt 4, Sayı 2 (2005) Türkiye?de tasarım öncesinde maliyet tahmini için veri tabanı modeli Özet   PDF
Deniz Ayşe POLAT, Murat ÇIRACI
 
Cilt 8, Sayı 2 (2009) Uçhisar 'Tepe Yerleşmesi' konut morfolojisinde psiko-sosyal alan etkisi ve dizimsel analizi Özet   PDF
Fitnat CİMŞİT, Alper ÜNLÜ
 
Cilt 7, Sayı 1 (2008) Ülkesel koşullar bağlamında sürdürülebilir yapım Özet   PDF
Ercan HOŞKARA, Yıldız SEY
 
Toplam 192 ögeden 151 - 175 arası << < 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


ISSN: 1307-1645