Başlık indeksini tarayın


 
Sayı Başlık
 
Cilt 10, Sayı 1 (2011) Kentsel dokudaki değişimin fraktal geometri yöntemiyle incelenmesi Özet   PDF
H. Serdar KAYA, Fulin BÖLEN
 
Cilt 4, Sayı 1 (2005) Kentsel geliştirmede kamusal alanların kullanımı Özet   PDF
Z. Füsun OTANER, Ahmet KESKİN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2002) Kentsel imge: İstanbul'dan bulgular Özet   PDF
Handan DÜLGER TÜRKOĞLU
 
Cilt 9, Sayı 2 (2010) Kentsel katmanlaşmanın belgelenmesi: Kayseri Cumhuriyet Meydanı ve yakın çevresi Özet   PDF
Seda ÇALIŞIR HOVARDAOĞLU, Nur AKIN
 
Cilt 9, Sayı 2 (2010) Kentsel koruma sürecinde görselleştirme tekniklerinin etkinliğinin değerlendirilmesi Özet   PDF
Turgay Kerem KORAMAZ, Nuran ZEREN GÜLER
 
Cilt 10, Sayı 1 (2011) Kentsel kültür mirası için risk analizi, Büyükada örneği Özet   PDF
Evren UZER, Nuran ZEREN GÜLERSOY
 
Cilt 2, Sayı 1 (2003) Kentsel yeşil alanların ekonomik değerlerinin ölçülmesinde kullanılabilecek yöntemlerin irdelenmesi Özet   PDF
Elif ALKAY, Mehmet OCAKÇI
 
Cilt 5, Sayı 2 (2006): Kısım 2 Kıbrıs'taki Vuni Sarayı'nın mimari kökeni üzerine yeni gözlemler Özet   PDF
Zehra ÖNGÜL, Turgut SANER
 
Cilt 8, Sayı 2 (2009) Konut bölgelerinde mekansal yapı - arazi değer ilişkisi Özet   PDF
Mehmet TOPÇU, Ayşe Sema KUBAT
 
Cilt 8, Sayı 2 (2009) Konut kariyerini etkileyen faktörler üzerine nitel bir araştırma yöntemi Özet   PDF
Ebru KARAHAN, A. Şule ÖZÜEKREN
 
Cilt 5, Sayı 2 (2006): Kısım 2 Konut ve çevresel kalite memnuniyetini yükselten faktörler Özet   PDF
Ömer Lütfi KELLEKCİ, Lale BERKÖZ
 
Cilt 2, Sayı 1 (2003) Konutlarda mekansal dizin verilerinin mekan tercihleri ile ilişkisi Özet   PDF
Erincik EDGÜ, Alper ÜNLÜ
 
Cilt 8, Sayı 2 (2009) Kumarlı semt parkında tasarım özelliklerinin değerlendirilmesi Özet   PDF
Dilşen ONSEKİZ, Onur SEZER
 
Cilt 10, Sayı 1 (2011) Kuzey Kıbrıs'taki tarihi su değirmenlerinin koruma ve yeniden kullanım önerileri Özet   PDF
Nurbanu TOSUN SOYEL, Zeynep AHUNBAY
 
Cilt 3, Sayı 1 (2004) Lüleburgaz Sokollu Mehmed Paşa Camii'nde oran-strüktür ilişkisi Özet   PDF
Şükrü SÖNMEZER, Semra ÖGEL
 
Cilt 10, Sayı 1 (2011) Mağaza yerleşim düzeninin tüketici davranışına etkileri: Bir teknomarket örneği Özet   PDF
Ervin GARİP, Alper ÜNLÜ
 
Cilt 7, Sayı 2 (2008) Marinaların kamusal kullanıma etkileri ve öneriler Özet   PDF
Özgür ÖZKAN, Nezih AYIRAN
 
Cilt 8, Sayı 2 (2009) Marinaların kamusal kullanıma etkileri ve öneriler Özet   PDF
Özgür ÖZKAN, Nezih AYIRAN
 
Cilt 3, Sayı 1 (2004) Mekanın altyapısal dönüşümü Özet   PDF
Hakkı YIRTICI, Belkıs ULUOĞLU
 
Cilt 2, Sayı 1 (2003) Merkezi iş alanlarının (MİA) fiziksel ve ekonomik olarak yeniden yapılanması: Eskişehir örneği Özet   PDF
Ali ULU, Vedia DÖKMECİ
 
Cilt 9, Sayı 1 (2010) Metropolde çeşitlenen hanehalkları ve konut Özet   PDF
Nilay ÜNSAL GÜLMEZ, Türkan ULUSU URAZ
 
Cilt 3, Sayı 1 (2004) Mimari tasarım eğitiminde enformellik Özet   PDF
İpek YÜREKLİ, Hülya YÜREKLİ
 
Cilt 4, Sayı 1 (2005) Mimari tasarımda fraktal kurguya dayalı üretken bir yaklaşım Özet   PDF
Özgür EDİZ, Gülen ÇAĞDAŞ
 
Cilt 6, Sayı 1 (2007) Mimari yapısal ögelerin tasarımında 'teknoloji-tasarım' etkileşimi Özet   PDF
Ecem EDİS, Ertan ÖZKAN
 
Cilt 6, Sayı 1 (2007) Mimari yapısal ögelerin tasarımında 'teknoloji-tasarım' etkileşimi Özet   PDF
Ecem EDİS, Ertan ÖZKAN
 
Toplam 192 ögeden 101 - 125 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


ISSN: 1307-1645